کیف مدیریتی

 

 

کیف های تبلیغاتی امروزه در سراسر دنیا به یکی از محبوب ترین هدایای تبلیغاتی تبدیل گردیده اند و بدلیل تنوع بسیار بالا در فرم، شکل، جنس، رنگ، قیمت و نوع کاربری کیف های تبلیغاتی، گستره بزرگی از مقاصد تبلیغاتی را پوشش داده و انواع آن شامل انواع کیف های اداری، کیف های مدرسه ای، کیف کامپیوتر و لب تاب، کیف های سفری، کیف های مسافرتی، کوله پشتی و کیف های ورزشی، کیف های دوستدار محیط زیست، کیف های همایش و سمینار، کیف های مخصوص مناسبت های مختلف و بسیاری دیگر می گردد که باعث همه گیر شدن استفاده از این هدیه تبلیغاتی ارزشمند و کارآمد با میزان اثربخشی بالا گردیده است. کیف های تبلیغاتی بدلیل نوع و ویژگی که دارند دائماً مورد استفاده قرار می گیرند و مادام که در حال استفاده هستند تبلیغات شما را به نمایش می گذارند.

 

کیف چرم طبیعی کد BD-150

کیف چرم طبیعی کد BD-151

کیف چرم طبیعی کد BD-152

کیف چرم طبیعی کد BD-154

کیف چرم طبیعی کد BD-155

کیف چرم طبیعی کد BD-156

کیف چرم طبیعی کد BD-157

کیف چرم طبیعی کد BD-153

کیف چرم طبیعی کد BD-158

کیف چرم طبیعی کد BD-159

کیف چرم طبیعی کد BD-160

کیف طرح چرم کد BD-242

کیف طرح چرم کد BD-243

کیف طرح چرم کد BD-244

کیف طرح چرم کد BD-245

کیف طرح چرم کد BD-246

کیف طرح چرم کد BD-247

کیف طرح چرم کد BD-248

کیف طرح چرم کد BD-252

کیف طرح چرم کد BD-256

کیف طرح چرم کد BD-257

کیف طرح چرم کد BD-258

کیف طرح چرم کد BD-259

کیف طرح چرم کد BD-261

کیف طرح چرم کد BD-262

کیف طرح چرم کد BD-263

کیف طرح چرم کد BD-264

کیف طرح چرم کد BD-265

کیف طرح چرم کد BD-266

کیف طرح چرم کد BD-267

کیف طرح چرم کد BD-269

کیف طرح چرم کد BD-270

کیف طرح چرم کد BD-271

کیف طرح چرم کد BD-273

کیف طرح چرم کد BD-275

کیف طرح چرم کد BD-278

کیف طرح چرم کد BD-282

کیف طرح چرم کد BD-287

کیف طرح چرم کد BD-291

کیف طرح چرم کد BD-292

کیف طرح چرم کد BD-293

کیف طرح چرم کد BD-294

کیف طرح چرم کد BD-295

کیف مدیریتی

 

 

کیف های تبلیغاتی امروزه در سراسر دنیا به یکی از محبوب ترین هدایای تبلیغاتی تبدیل گردیده اند و بدلیل تنوع بسیار بالا در فرم، شکل، جنس، رنگ، قیمت و نوع کاربری کیف های تبلیغاتی، گستره بزرگی از مقاصد تبلیغاتی را پوشش داده و انواع آن شامل انواع کیف های اداری، کیف های مدرسه ای، کیف کامپیوتر و لب تاب، کیف های سفری، کیف های مسافرتی، کوله پشتی و کیف های ورزشی، کیف های دوستدار محیط زیست، کیف های همایش و سمینار، کیف های مخصوص مناسبت های مختلف و بسیاری دیگر می گردد که باعث همه گیر شدن استفاده از این هدیه تبلیغاتی ارزشمند و کارآمد با میزان اثربخشی بالا گردیده است. کیف های تبلیغاتی بدلیل نوع و ویژگی که دارند دائماً مورد استفاده قرار می گیرند و مادام که در حال استفاده هستند تبلیغات شما را به نمایش می گذارند.