مداد

این گروه از هدایای تبلیغاتی با قیمت های پایین و تیراژ بالا از نوع هدایای پرکاربرد می باشد که شامل سختی های مختلف مغز مداد و طول های مختلف و مداد به اضلاع مختلف می باشد و قابل عرضه بین شرکت ها و ارگان های مختلف می باشد

مداد t-112

112

مداد t-113

113

مداد t-118

118

مداد t-120

120

مداد t-123

123

مداد t-130

130

مداد t-138

138

مداد t-135

135