سررسید

این نوع از هدایای تبلیغاتی از پرکاربردترین هدایا هستند که مورد توجه دانشجویان،کارمندان،مدیران،دانش اموزان،مهندسین و… قرار می گیرد.

در بیان دیگر سالنامه دفترچه یادداشت روزانه می باشد با این تفاوت که هر برگ ان دارای تاریخ روزشمار به صورت های شمسی قمری میلادی می باشد ، سررسید ها دارای فهرست های مختلف می باشند.

سررسید ها به دو دسته اصلی عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند و معیار های آن اطلاعات و داده های موجود ، جنس جلد صحافی شده ، نوع صحافی ، اندازه سررسید و… می باشد.

سررسید کد 1

سررسید کد1

سررسید کد 2

سررسید کد2

سررسید کد 3

سررسید کد3

سررسید کد 4

سررسید کد4

سررسید کد 5

سررسید کد5

سررسید کد 6

سررسید کد6

سررسید کد 7

سررسید کد7

سررسید کد 8

سررسید کد8

سررسید کد 9

سررسید کد9

سررسید کد 10

سررسید کد10

سررسید کد 11

سررسید کد11

سررسید کد 12

سررسید کد12

سررسید کد 15

سررسید کد15

سررسید کد 16

سررسید کد16

سررسید کد 17 جلد نرم

سررسید کد17

سررسید کد 18

سررسید کد18

سررسید کد 19

سررسید کد19

سررسید کد 20

سررسید کد20

سررسید کد 21

سررسید کد21

سررسید کد 22

سررسید کد22

سررسید کد 27

سررسید کد27

سررسید کد 28

سررسید کد28