به نام خدا
گروه تبليغاتی شيد سپهر از سال ١٣٧٩ فعاليت رسمي خود را آغاز كرده است و تاكنون با شركت‌ها و نهادهاي مختلفي همكاري داشته است.
هم اكنون اين شركت در راستای توسعه تبليغات مدرن و با توجه به سوابق و تجربيات ارزشمندی كه در اين سال‌ها كسب كرده و با ارايه ايده‌های نو آماده همكاري با كليه اشخاص حقيقي، شركت‌ها،ارگان‌های دولتی و غير‌دولتی می‌باشد.

پشتیباتی انلاین و همیشگی

رضایتمندی مشتریان

با مناسب ترین قیمت ها

در کوتاه ترین زمان