خودکار پلاستیکی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرند و بدلیل مصرف عمومی و همه گیر خودکار در تمامی رده های سنی و درآمدی به سرعت توزیع و پخش می گردد پس برای مخاطبان عام و گستره توزیع بالا مناسب هستند.

این خودکار ها در رنگ های مختلف و یا مدل های مغزی  پارکری و معمولی ارائه می گردد این محصولات به صورت های فشاری کمرپیچ و در دار می باشد

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی ح5

پارکری جدید 555

پارکری جدید 555

333

333

444

444

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی 02

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی 98

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی89

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی

خودکار تبلیغاتی پلاستیکی78