خودکار پلاستیکی

خودکار پلاستیکی تبلیغاتی در زمره هدایای تبلیغاتی ارزان و در عوض پر تیراژ و پر مصرف قرار می گیرند و بدلیل مصرف عمومی و همه گیر خودکار در تمامی رده های سنی و درآمدی به سرعت توزیع و پخش می گردد پس برای مخاطبان عام و گستره توزیع بالا مناسب هستند.

ژنرال وایت

ژنرالعهخ

333

333

444

444

پارکری جدید 555

پارکری جدید 555

بدنه جیر

bdne jir

x 2

x2

s 21

s21

s4

s4

x 1

ط1

ملون

ئمون

تری لاین

tree line

پرتوک p

حخفخن ح

راشا p

راشا

پیزا

piza

s 15

s15

008

008

لاین

لاین

کمانی

کمان

کرواتی

نروات

فنری

fnri

اورینگی b

خقهدل

2137

2137

2136

2136

002 نیو

دثئ

ملکه

ملکه

کاپیتان

زشحف

حلقوی

حلقوی

p پاسارگاد

pass

اورینگی a

خقهذل

2132

2132

2036

2036

2025

2025

805

805

002

002

سوارا

سوارا

راک رنگی

rock

پرتوک اجدار

حخقفخن

بلک و وایت

ذمشزن

2117

2117

1019

1019

بلک p

ذمالبی

بلک 2

black

001

001

مصری

مصری

ژنرال بلک

زنرال

رومی بلک

ضصثقفعتا

حلقوی بلک

املمبمیی

تری لاین مشکی

سطزیربرب

s 5

س5

007

007

004

004

سورنا

سخقثدش

003

003

ماهوتی نقره

ماهو

سیلور نایس

یبلات

p سیلور

sde

بانکو

بیرا

بالا نگین

عح

بالا متالیک

up

s 20

s20

521

521

سافاری رنگی

بلاغعتدذ

ژنرال نقره

ژنرالتنه

چهار نگین

45فا

رومی سفید

قخخمی

پلیکان

\gd;hk

s 12 a

س12

2004

2004

سفید 2136

2136

وایت s

سمخنتلق

کتابی

ذخخن